Sofa Góc Hana – G10

Phân loại: Sofa góc

Màu sắc: Màu vàng

Chất liệu: Vải, nỉ

Phong cách: Hiện đại